Zakres leczenia operacyjnego


Zakres leczenia operacyjnego obejmuje.

Bark

Artoskopie barku

 • artroskopia diagnostyczna barku
 • artroskopowe odbarczenie przestrzeni podbarkowej
 • artroskopowy szew ścięgien rotarorów
 • artroskopowa naprawa obrąbka stawowego
 • artroskopowa naprawa więzadła kruczo-obojczykowego
 • artroskopowa stabilizacja stawu barkowo-obojczykowego (ACJ)
 • artroskopowa resekcja stawu barkowo-obojczykowego (ACJ)
 • artroskopowa tenotomia/ tenodeza bicepsa (LHBT)

Otwarte operacje barku

 • endoprotezoplastyka stawu ramiennego
 • otwarta reinsercja rotatorów (mini open)
 • stabilizacja stawu ramiennego wg Laterjet
 • tenodeza bicepsa
 • reinsercja/ naprawa ścięgna mięśnia piersiowego
 • rekonstrukcja więzozrostu
 • zespolenie złamania kości ramiennej płytą i śrubami
 • zespolenie złamania kości ramienne gwoździem śródszpikowym
 • zespolenie złamania kości ramiennej metodą przezskórną drutami Kirschnera
 • zespolenie złamania obojczyka

Splot ramienny

neuroliza splotu ramiennego rekonstrukcja splotu ramiennego przecięcie mięśnia pochyłego (TOS)

Łokieć

Artoskopia łokcia

 • artroskopia diagnostyczna
 • artroskopowe usunięcie ciał wolnych
 • artroskopowa artroliza (uwolnienie przykurczu)

Endoskopia

 • uwolnienie/ neuroliza nerwu łokciowego na poziomie rowka nerwu łokciowego
 • obniżenie przyczepu prostowników

Otwarte operacje łokcia

 • zespolenie złamań
 • endoprotezoplastyka stawu łokciowego
 • endoprotezoplastyka głowy kości promieniowej
 • obniżenie przyczepu prostowników (łokieć tenisisty)
 • obniżenie przyczepu zginaczy (łokieć golfisty)
 • reinsercja ścięgna mięśnia trójgłowego
 • uwolnienie nerwu międzykostnego tylnego
 • neuroliza nerwu łokciowego na poziomie rowka
 • rekonstrukcja więzadeł (niestabilność)

Nadgarstek

Artoskopia nadgarstka

 • synowektomia/usunięcie stanu zapalnego nadgarstka
 • naprawa/reinsercja kompleksu chrząstki trójkątnej
 • oczyszczenie stawu nadgarstkowo-śródręcznego 1 (CMC1)

Otwarte operacje nadgarstka

 • zespolenie złamania kości łódeczkowatej
 • resekcja stawu rzekomego kości łódeczkowatej
 • uwolnienie nerwu łokciowego na poziomie kanału Guyona
 • uwolnienie nerwu pośrodkowego (kanał nadgarstka)
 • odbarczenie pierwszego przedziału prostowników (ch. de Quervaina)
 • rekonstrukcja więzadeł (różne techniki)
 • usunięcie ganglionu
 • synowektomia ścięgien (uwolnienie zrostów)

Ręka

Operacje ręki

 • przecięcie troczka A1 (palec trzaskający)
 • szew ścięgien
 • szew lub rekonstrukcja nerwów
 • zespolenie złamań kości
 • plastyka blizn
 • rozdzielenie palcozrostu
 • usunięcie przykurczu Dupuytriena
 • usunięcie guzków Heberdena
 • artrodezy stawów
 • endoprotezoplastyka stawów śródręczno-paliczkowych o międzypaliczkowych
 • reinsercja prostownika (palec młoteczkowaty i butonierkowaty)