Leczone choroby i urazy


Zakres leczonych chorób i urazów znajduje się na poniższej liście.

Bark

 • zespół cieśni podbarkowej (SIS)
 • uszkodzenia stożka rotatorów (RCT)
 • uszkodzenia ścięgien i więzadeł barku
 • uszkodzenie ścięgna mięśnia nadgrzebieniowego, podgrzebieniowego, podłopatkowego
 • uszkodzenie więzozrostu barkowo-obojczykowego (ACJ)
 • niestabilność stawu barkowo-obojczykowego
 • uszkodzenie więzadła kruczo-obojczykowego
 • zwyrodnienie stawu barkowo-obojczykowego
 • zwyrodnienie stawu ramiennego
 • niestabilność stawu ramiennego
 • uszkodzenie obrąbka stawowego
 • bark zamrożony
 • zwyrodnienie ścięgna bicepsa (LHBT)
 • niestabilność ścięgna bicepsa (LHBT)
 • zespół bolesnego barku
 • zerwanie mięśnia piersiowego
 • złamania kości ramiennej/ guzka większego/ szyjki chirurgicznej
 • ból barku

Splot ramienny

 • neuropatie
 • uszkodzenia pni i gałęzi splotu
 • zespół górnego otworu klatki piersiowej (TOS)

Łokieć

 • entezopatie przyczepów mięśniowych
 • łokieć golfisty
 • łokieć tenisisty
 • entezopatia ścięgna mięśnia trójgłowego
 • zwyrodnienie łokcia
 • niestabilność stawu łokciowego
 • złamania łokcia/ głowy kości promieniowej/ wyrostka łokciowego/ nadkłykcia
 • zerwania ścięgna mięśnia dwugłowego (przyczep dalszy bicepsa)
 • neuropatia nerwu łokciowego na poziomie rowka nerwu łokciowego
 • neuropatia nerwu międzykostnego tylnego (PIN)
 • ciała wolne łokcia
 • ból łokcia

Nadgarstek

 • zespół kanału nadgarstka (zespół cieśni nadgarstka)
 • zespół kanału Guyona
 • choroba de Quervaina
 • zwyrodnienie nadgarstka
 • zwyrodnienie stawu nadgarstkowo-śródręcznego 1 (CMC1)
 • entezopatie (przeciążenia przyczepów ścięgien)
 • uszkodzenia kompleksu chrząstki trójkątnej (TFCC)
 • złamania kości łódeczkowatej
 • stawy rzekome kości łódeczkowatej
 • niestabilność nadgarstka (DISI, VISI)
 • zapalenie błony maziowej nadgarstka
 • jałowa martwica kości księżycowatej (choroba Kienbocka)
 • ganglion nadgarstka
 • ból nadgarstka
 • uszkodzenia więzadeł nadgarstka (SLL)
 • złamanie kości promieniowej
 • złamanie kości łokciowej

Ręka

 • zakleszczjące zapalenie ścięgien zginaczy
 • palec trzaskający (kciuk trzaskający)
 • przykurcz Dupuytriena
 • zwyrodnienia stawów ręki
 • urazy ręki
 • ból ręki
 • uszkodzenia ścięgien ręki
 • uszkodzenia nerwów ręki
 • zrosty ścięgien
 • palec młoteczkowaty
 • palec butonierkowaty
 • palcozrost
 • wady wrodzone
 • uszkodzenia więzadeł palców
 • zerwanie prostownika palca
 • przykurcze / przykurcze bliznowate
 • złamanie palców (paliczków)
 • złamanie kości śródręcza
 • guzki Heberdena

Biodro

 • zwyrodnienie stawu biodrowego
 • zapalenia kaletek okolicy biodra
 • zespół pasma biodrowo-piszczelowego
 • entezopatie
 • urazy sportowe (naderwania ścięgien)
 • zapalenia stawu

Kolano

 • zwyrodnienie stawu kolanowego
 • uszkodzenia więzadeł (poboczne, krzyżowe)
 • uszkodzenia łąkotek
 • niestabilność stawu, niestabilność rzepki
 • zespół gęsiej stopki
 • entezopatie
 • zapalenia kaletek
 • zespół pasma biodrowo-piszczelowego
 • uszkodzenia / naderwania ścięgien
 • zapalenie kaletki przedrzepkowej (kolano mnicha, płytkarza)
 • skręcenia stawu
 • neuropatia nerwu strzałkowego

Kostka

 • skręcenia stawu
 • naderwania więzadeł
 • zwyrodnienia stawu
 • konflikt stawowy
 • zwyrodnienie stawu skokowego
 • zespół kanału stępu
 • zespół zatoki stępu
 • entezopatie (mm. strzałkowe)
 • uszkodzenia ścięgna Achillesa

Stopa

 • skręcenia i złamania kości stopy
 • naderwania ścięgien i więzadeł
 • zwyrodnienia stawów
 • ostroga piętowa
 • zapalenia i zakleszczanie ścięgien
 • neuralgia Mortona
 • wady funkcjonalne (np. płaskostopie)
 • uszkodzenia stawów w chorobach reumatycznych (RZS)
 • entezopatie i zwyrodnienia rozcięgna podeszwowego

Kręgosłup

 • dyskopatia
 • zwyrodnienia kręgosłupa
 • radikuloatia (podrażnienie korzeni rdzeniowych)
 • kręgozmyk
 • wady funkcjonalne
 • wady postawy
 • rwa kulszowa
 • rwa udowa
 • rwa barkowa
 • ból pleców
 • złamania kompresyjne
 • neuropatie i patologie mięśniowe naśladujące bóle kręgosłupa (zesp. mięśnia gruszkowatego